Download brochure

Gratis brochure

Pioenrozen telen proces van Groot & Groot

  • Blog
  • 19 februari 2021

Pioenen bloemen teelt van Groot & Groot Pioenen

Zoals hierboven reeds beschreven staat is de pioen een echt seizoensproduct. In Nederland wordt er op onze productielocatie in het voorjaar in zo’n 6 tot 8 weken alle bloemen geoogst. Het seizoen begint met soorten die erg vroeg bloeien en eindigt vanzelfsprekend met de latere soorten. Het hanteren van een assortiment met genoeg spreiding qua bloei momenten, is essentieel in het managen van de belasting op de organisatie en ons personeel in het hoogseizoen.

Een pioenplant kan afhankelijk van het soort en de omstandigheden zo’n 6 tot 15 bloemen produceren. Wij proberen de opbrengst per plant te optimaliseren door de staat en de behoeften van de plant zo nauwkeurig mogelijk te monitoren. Een veel gebruikte methode hiervoor binnen ons bedrijf is het doen van gedetailleerde grond monster analyses. Uit deze analyses kunnen wij afleiden wat de pioenen nodig hebben, wij passen daarop ons bemestingen en gewasbeschermingsprogramma’s op aan. Dit passen wij toe op soort-niveau aangezien elke pioensoort zijn eigen behoeften en kenmerken heeft. Door o.a. deze analyses te gebruiken proberen wij de productiviteit en kwaliteit van onze producten te optimaliseren.

Duurzaamheid is een ontwikkeling die binnen de bloemensector steeds belangrijker wordt. Ook wij zijn op dit gebied uitvoerig bezig met innoveren. Zo proberen wij onze pioenen op een zo duurzaam mogelijke manier te telen. Denk hierbij aan het gebruik van duurzame bestrijdingsmiddelen, tevens zijn wij sinds 2020 MPS gecertificeerd. Het MPS certificaat geldt als duurzaamheidscertificaat binnen de bloemensector en wordt wereldwijd erkent.

Het snijden en oogsten van de pioenen is grotendeels handwerk. Wij als Groot & Groot pioenen kiezen er bewust voor om geen grootschalige oogst methodes toe te passen omdat wij vinden dat dit ten koste gaat van de kwaliteit van het eind product. Het snijden van de pioen is een taak die je niet in een paar minuten onder de knie kan krijgen. Er gaan meerdere dagen aan training en opleiding vooraf om ervoor te zorgen dat ons personeel pioenen op het optimale moment kan snijden. En tevens om kan gaan met de vele verschillende soorten die wij telen. Elke pioensoort heeft zo zijn eigen kenmerken en optimale snij momenten. Wij hebben beschikking tot personeel dat al jaren bij ons werkt in het pioenenseizoen. Daardoor hebben zij veel ervaring en kunnen ze efficiënt werken en tegelijkertijd de kwaliteit waarborgen. Het snij seizoen is een drukke periode die bij Groot & Groot Pioenen met veel passie, gedrevenheid en samenwerking wordt uitgevoerd.

Het brede en exclusieve assortiment van Groot & Groot Pioenen

Zoals eerder omschreven is het hanteren van een breed assortiment aan snij pioenen essentieel voor het managen van de last op de organisatie in het hoogseizoen. Echter heeft een breed assortiment natuurlijk meer voordelen. Groot & Groot pioenen probeert continue haar assortiment te innoveren en exclusieve soort toe te voegen. Op deze manier kunnen wij voldoen aan de vraag van al onze klanten. Wij kunnen de pioenen uit het exclusieve en kwalitatief zeer hoge assortiment in relatief grote aantallen produceren. Dit zorgt ervoor dat wij bijna altijd kunnen voldoen aan vragen van onze klanten.

Globale teeltlocaties en jaarrond bloemen teelt bij Groot & Groot Pioenen

Zoals eerder vermeld zijn pioenen bloemen bij uitstek een seizoensproduct. Wij als Groot & Groot pioenen steven naar het aanbieden van een jaarrond aanbod van snij pioenen. Dit kunnen wij realiseren door onze eigen teeltlocaties in verschillende klimatologische gebieden. Anno 2021 heeft Groot & Groot Pioenen de volgende productielocaties ter beschikking:

– Italië (Aanbod: Maart en April)
– Zuid-Frankrijk (Aanbod: Mei en Juni)
– Nederland (Aanbod Juni t/m Augustus)
– Zuid-Afrika (Aanbod Oktober t/m Januari)

De bovenstaande productielocaties werken allemaal met de teeltmethodes van Groot & Groot Pioenen, op deze manier wordt de kwaliteit van het eindproduct geborgd. Tevens zijn wij in staat vanuit onze teeltlocatie direct wereldwijde export aan te bieden. Op deze manier blijven de logistieke handelingen beperkt en blijft de kwaliteit en versheid van uw pioenen bloemen optimaal gewaarborgd.

De verschillende afzet markten van Groot & Groot Pioenen

Groot & Groot Pioenen heeft een zeer gevarieerde afzetmarkt voor haar pioenen bloemen. Dit komt doordat de kwaliteit van de producten hoog is en daarnaast sommige soorten enorm exclusief zijn. Bij exclusiviteit horen exclusieve afzetmarkten. Een aantal voorbeelden van deze afzetmarkten zijn bijvoorbeeld high-end retailers in binnen- en buitenland en exclusieve bloemenhuizen. Daarnaast zijn onze pioenen bloemen gewild onder event planners en als aankleding bij bruiloften en andere partijen.

Daarnaast zijn onze pioenen bloemen ook verkrijgbaar via reguliere kanalen. Onder andere via de Nederlandse veilingen in Aalsmeer, Rijsburg en Naaldwijk onder onze merknaam “Grandeur”. Tevens zijn onze pioenen die op voorraad staan op de veiling van Aalsmeer verkrijgbaar in de webshop van Starflor.

Wat bepaald de kwaliteit van pioen bloemen?

Middels onderstaande tekst willen wij graag inzicht geven waar u als klant op kan letten als het aankomt op het bepalen van de kwaliteit van pioenen bloemen.
Allereerst is de uniformiteit enorm belangrijk. Als consument wil je dat je bos pioenen gelijkmatig openkomt en bloeit, dit geeft de ultieme ervaring van een bos pioenen. Daarnaast wil je als consument zo lang mogelijk genieten van je bos pioenen. De uniformiteit van de pioenen bloemen begint bij de verzorging tijdens de teelt periode. Echter is verreweg het belangrijkste moment het oogstmoment. Het optimale oogstmoment van pioenen verschilt per soort en is lastig onder de knie te krijgen. Groot & Groot Pioenen kan dit door haar zeer ervaren personeel structureel goed uitvoeren waardoor partijen een goede uniformiteit tonen als deze bij de klant afgeleverd worden.

Tijdens het verwerkingsproces van de pioenen bloemen is het belangrijk dat er een strak selectieproces wordt gehanteerd. Tijdens het verwerken en bossen van de bloemen wordt de laatste hand gelegd aan de mate van uniformiteit van de partij bloemen. Enigszins rijpere bloemen worden uitgeselecteerd en als aparte partijen aangeboden. Doordat de uniformiteit en kwaliteit van de pioenen van Groot & Groot hoog zijn, is het product uitermate geschikt voor export.

Naast uniformiteit en rijpheid is ook de kleurintensiteit van de bloem zeer belangrijk als u uw bloemen keurt op kwaliteitskenmerken. De juiste hoeveelheid zonlicht resulteert in extreem intense kleuren van de pioenen bloemen. Voor Groot & Groot pioenen is lichtintensiteit één van de belangrijkste criteria als het gaat om het uitzoeken van potentiële productielocaties. Indien nodig wordt er gewerkt met schaduwnetten als de lichtintensiteit te hoog is.

De kwaliteit van pioenen bloemen zit niet alleen in de uniformiteit en rijpheid van de bloemen. De bladkwaliteit is tevens zeer belangrijk om een mooi contrast te krijgen tussen de kleurrijke bloemen en het diep groen gekleurde blad. Groot & Groot probeert de blad kwaliteit te optimaliseren door geen agressieve bestrijdingsmiddelen te gebruiken. Dit is tevens vaak niet wenselijk vanuit een duurzaamheidsperspectief.

Door enorm veel aandacht te schenken aan; uniformiteit, rijpheid, lichtintensiteit en blad kwaliteit, realiseert Groot & Groot Pioenen bloemen van een hoge kwaliteit waarbij wij kunnen garanderen dat de bloemen zullen open komen.